واحد مهندسی

این واحد با بهره گیری از مهندسین و کارشناسان خبره در مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکتری از دانشگاه های معتبر، تحقیق و توسعه فرآیند تولید محصولات مختلف را در این شرکت عهده دار است. مهمترین وظایف این واحد عبارتند از: – تعیین مشخصه های مهم محصول و فرآیند و طراحی و توسعه فرآیند تولید محصول و امکان سنجی و آنالیز ظرفیتها، سازماندهی داده ها و ارزیابی اطلاعات و پردازش آنها – بررسی دقیق و کامل مواد و ترکیبات بکار رفته در محصولات جدید و بررسی روشهای تولید محصول ونظارت بر آن – همکاری با واحدهای تولید و کنترل کیفیت و ارائه خدمات و راهکارهای مورد نیاز آنها در جهت بهبود کیفیت محصول، حل مشکلات خط تولید و ارائه روشهای اجرایی مناسب جهت افزایش بهره وری – هماهنگی و همکاری با واحد بازرگانی جهت تحقیقات بازار و تجزیه و تحلیل نتایج تحقیقات به منظور بررسی امکان تولید محصول جدید